Plan & Proces

WaRO B.V. is thuis in het (her)ontwikkeltraject. Wij schakelen specialisten in en borgen deze kennis in het proces. Inhoudelijk maken wij een projectplanning, geven het plan vorm,  stellen het bestemmingsplan op en coördineren de uitwerking. 

 

 

Planontwikkeling

Wij zorgen samen met u dat uw plannen haalbaar, betaalbaar en toepasbaar zijn. Luchtkastelen ontwikkelen wij niet. Wij stemmen uw ideeën af op de kenmerken van de omgeving. Dit maximaliseert de kans van slagen!

RO procedure

WaRO B.V. ondersteunt u bij de totstandkoming van en de procedures voor het bestemmingsplan. Wij vertalen Uw visie in een nieuw bestemmingsplan. Vaak is het ook nodig met de gemeente een zogenaamde anterieure overeenkomst of exploitatie overeenkomst af te sluiten. Ook hiervoor hebben wij de kennis in huis.

Project en procesmanagement

Een succesvolle ontwikkeling staat of valt met het goed verknopen van de inhoudelijke input. Dit voorkomt onnodige knelpunten en vertragingen. Met onze ervaringen in project- en procesmanagement in een breed scala aan ontwikkelprojecten biedt WaRO B.V. de noodzakelijke vooruitziende blik. .

Detachering
Binnen uw organisatie kan behoefte ontstaan aan externe ondersteuning voor een bepaalde tijd. W
aRO B.V. kan u deze tijdelijke ondersteuning bieden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om functies als stedenbouwkundige, planoloog, beleidsmedewerker of projectleider. Indien u een verzoek tot inhuur indient wordt met u een afspraak gemaakt en wordt, afhankelijk van zwaarte en duur van de functie, een uurtarief afgesproken.