Partieel bestemmingsplan

Partieel bestemmingsplan

Als u (als particulier) een bouwplan wilt realiseren of uw gebouwen of perceel op een andere manier wilt gebruiken, is het heel goed mogelijk dat dit niet past binnen het geldende bestemmingsplan. In zoín situatie kan de gemeente u verzoeken een ontwerp-bestemmingsplan aan te leveren voor uw (bouw)plan. WaRO B.V. maakt deze digitale plannen voor U. En als dat nodig is, organiseren we ook de onderzoeken die hiervoor noodzakelijk zijn.

Wijzigingsplan

Bestemmingsplannen kennen vaak een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid. Deze biedt de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen een onderdeel van het bestemmingsplan te wijzigen. Hiervoor dient een wijzigingsplan te worden opgesteld. Het wijzigingsplan bestaat uit een onderbouwing en de regels verwijzen naar het moederplan. Het opstellen van een wijzigingsplan is bij WarO B.V. in professionele handen.