Structuurvisie

Structuurvisies: integrale planvorming

Structuurvisies is een succesvolle kernactiviteit van WaRO B.V. Wij hebben als integrale denkers jarenlange ervaring met het opstellen van structuurvisies voor een groot aantal gemeenten verspreid over het hele land.

 

Louter een ruimtelijke structuurvisie biedt geen antwoord op onze complexe situatie. Integratie van ruimtelijke ordening, milieu en economie is vereist. Door deze aanpak hebben wij één van de meest gewaardeerde structuurvisies in Midden-Limburg opgesteld.

 

Ook ligt, mede door nieuwe maatschappelijke kaders, het accent op beheer en optimalisering van het bestaande. Om hiermee adequaat om te gaan, omvat onze structuurvisies ook een heldere visie op gebiedsontwikkeling. Met deze aanpak heeft WaRO B.V. een passend antwoord op de nieuwe te verwachten wetgeving.  

 

Onze structuurvisies omvatten een heldere visie op beleidsthema’s èn op gebiedsontwikkeling. Met een heldere uitvoeringsparagraaf verankeren wij deze visie in een meerjarenplan en de gemeentelijke begroting. Op die wijze wordt de slagkracht en effectiviteit van de structuurvisie vergroot.