Bestemmingsplan

Bestemmingsplan
Bestemmingsplannen moeten actueel zijn (niet ouder dan tien jaar). WaRo B.V.. ondersteunt u gedegen bij het opstellen en organiseren van de actualisering van uw bestemmingsplannen. Dit kan zowel op project- als op interimbasis.

 

De afgelopen jaren zijn diverse relevante wettelijke kaders gewijzigd.† Door het rijk wordt nu gewerkt aan bundeling en vereenvoudiging van wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Een ingrijpende operatie waarbij 15 wetten worden geÔntegreerd in de Omgevingswet.

 

Het bestemmingsplan wordt door een nieuw instrument vervangen: de omgevingsverordening. Per overheidslaag wordt een dergelijke gebiedsdekkende verordening vastgesteld. Op gemeentelijk niveau omvat deze tevens locatiegebonden regels en vergunningsvereisten, zoals de APV, monumentenverordening, reclameverordening etc.

Brede ervaring met bestemmingsplannen stedelijk en landelijk gebied