Ruimtelijke Onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing toont aan dat het initiatief voldoet aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening. Ook de omgevingsvergunning voor een project waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan moet van een dergelijke ruimtelijke onderbouwing worden voorzien. De inhoud van de ruimtelijke onderbouwing komt in hoofdlijnen overeen met de onderwerpen die in een bestemmingsplan voorkomen. WaRO B.V. stelt deze Ruimtelijke onderbouwing graag voor u op.