Voorbeeld ProjectĖ en Proces

Project en procesmanagement

Een succesvolle ontwikkeling staat of valt met het goed verknopen van de inhoudelijke input. Dit voorkomt onnodige knelpunten en vertragingen. Met onze ervaringen in project- en procesmanagement in een breed scala aan ontwikkelprojecten biedt WaRO B.V. de noodzakelijke vooruitziende blik.

 

Onze aanpak is vooral pragmatisch. Wij spreken met stake- en shareholders, bestuurders en bevolking, bedenken aanbestedingsprocessen en kennen bestuurlijke belangen. Door onze sterke inhoudelijke kennis weten wij wat er speelt in een proces. Ook lossen we knelpunten snel op binnen, met en tussen disciplines.

 

Wij bieden u een paar extra handen om alles wat op u af komt te kunnen behappen. U kunt zich blijven concentreren op het beheer van uw complex. Het project- en procesmanagement bestaat uit:

 uitvoerende taken

 coŲrdinerende taken

 controlerende taken

 bewaken van de planning

 bewaken van de voortgang

 bewaken van de financiŽn

Als procesmanager treden wij op voor, namens en uit hoofde van de opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrale herontwikkeling SOVAK (TerHeijden)