Werkwijze WaRO b.v.

Tekstvak: WaRO B.V. heeft een brede kennis van ruimtelijke ordening en de samenhang daarvan met economie, planologie en milieu. Uiteraard moeten waarnodig deze kennisvelden worden aangevuld door inzet van specialisten. Deze moeten tijdig hun hoogwaardige kennis inbrengen in het gemeenschappelijk uitgezet ontwikkeltraject. 

WaRO B.V. werkt om deze reden samen met onder meer
specialist buitengebied 
Jurist ruimtelijke ordening 
specialist volkshuisvesting en zorg
taxateur en makelaar onroerend goed
privaatrechtelijk jurist
milieudiensten
geluidonderzoek
CAD-tekenbureau

Voor nadere informatie over deze samenwerking kunt u ook de volgende websites raadplegen:
       www.omgevingspartners.nl
       www.vanwoerkomdebrouwer.nl

WaRO B.V.